BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Poczet Dowódców Garnizonu

FUNKCJE DOWÓDCÓW GARNIZONU ELBLĄG PEŁNILI

DOWÓDCY:

16 Dywizji Piechoty – 1945 - 1949


płk gw.  Jan BAŁBOT – 1945 - 1945

płk dypl. Stanisław GRODZKI – 1945 - 1946

płk          Zygmunt DUSZYŃSKI – 1946 - 1947

płk          Stanisław DANILUK – 1947 - 1947

płk          Kazimierz PESTE – 1947 - 1948

płk          Józef KRYSKOW – 1948 - 1950


16 Dywizji Pancernej – 1949 - 1950


płk          Mikołaj KUŹMIENKO – 1950 - 1951

 

16 Dywizji Zmechanizowanej – 1950 - 1955


płk          Jerzy BOLSZAK – 1951 - 1954

płk dypl. Aleksander LIGAJ – 1955 - 1956

 

16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej – 1955 - 1989


płk          Adam BADECKI – 1956 - 1956

płk dypl. Zbigniew MICHALSKI – 1956 - 1959

płk dypl. Eugeniusz MOLCZYK* – 1959 - 1962

płk dypl. Piotr PRZYŁUCKI* – 1962 - 1968

płk dypl. Edward ŁAŃCUCKI* – 1968 - 1971

płk dypl. Kazimierz LEŚNIAK* – 1971 - 1973

płk dypl. Mieczysław DACHOWSKI* – 1973 - 1976

płk dr     Ryszard GAJDA – 1976 - 1978

płk dypl. Henryk SZUMSKI – 1978 - 1978

płk dypl. Władysław KALETA – 1978 - 1982

płk dypl. Marian SOBOLEWSKI* – 1982 - 1986

płk dypl. Aleksander PONIEWIERKA – 1987 - 1988

płk dypl. Wojciech KUBIAK – 1988 - 1992

 

16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej – 1990 - 2017


płk dypl. Ryszard BUCHTA – 1992 - 1994

płk dypl. Piotr MAKAREWICZ* – 1994 - 1997

płk dypl. Krzysztof SKARBOWSKI* – 1997 - 1998

płk dypl. Waldemar SKRZYPCZAK* – 1998 - 2001

płk dypl. Lech STEFANIAK* – 2001 - 2002

gen dyw. Krzysztof SKARBOWSKI – 2002 - 2005

gen dyw. Ryszard SOROKOSZ – 2005 - 2007

gen dyw. Wiesław MICHNOWICZ – 2007 - 2009

gen dyw. Bogusław SAMOL – 2009 - 2010

gen dyw. Janusz BRONOWICZ – 2011 - 2012

gen dyw. Leszek SURAWSKI – 2012 - 2016

gen dyw. Marek SOKOŁOWSKI – 2016 - 2017

 


KOMENDANCI 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego – 2017 -

 

ppłk         Sylwester TROJSZCZAK – 2017 - 2017

płk           Krzysztof KLIN – 2017 - 

 

* awansowani w 16 dywizji na stopień generała bryg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych