BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Zamówienia 2018

 

 WYKONANIE USŁUGI  KONSERWACJI I NAPRAW AWARYJNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES KONSERWACJI ORAZ  PÓŁROCZNYCH I ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW, ZAINSTALOWANYCH W KOMPLEKSACH I OBIEKTACH WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W GARNIZONACH ELBLĄG, BRANIEWO, BARTOSZYCE I MORĄG

Nr sprawy 1/SZP/ZPU/OiB/2018

Data ogłoszenia: 2018-12-14

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: przed terminem otwarcia ofert;


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych