BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Informacja o garnizonie

        Na podstawie punktu 514 i pkt. 517 Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Szt. Gen. 1664/2014, stanowiącego załącznik do Decyzji Nr 455/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON z 2013 r., poz. 398) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. z 2013 r., poz. 1118), terytorialny zasięg właściwości Dowódcy Garnizonu Elbląg, który obejmuje swoim obszarem: 

a)  miasto Elbląg na prawach powiatu,

b)  powiat Elbląski:

  • gminy miejsko-wiejskie

-  Młynary, Pasłęk, Tolkmicko.

  • gminy wiejskie

-  Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych