BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Dane Kontaktowe

Dowódca Garnizonu Elbląg – Komendant 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

płk Krzysztof KLIN

Sekretariat Komendanta: tel. 261 313 001 lub 261 313 003

Kancelaria: Fax 261 313 305 lub 261 313 304

 

Nieetatowy Komendant Garnizonu Elbląg – Szef Wydziału Administracyjnego 21 WOG:

mjr Waldemar KWIDZIŃSKI, tel. 261 313 004 lub 261 313 070

Kancelaria: Fax 261 313 305 lub 261 313 304

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych