BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Przetargi 2017

ZAKUP I DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH W 2018 R.

Nr sprawy 48/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-12-07

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: procedura zakończona;


USŁUGI WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I  WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W 2018 R.

Nr sprawy 47/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-12-07

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: procedura zakończona;


ZAKUP I DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH W 2018 R.

Nr sprawy 46/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-12-01

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: procedura zakończona;


ZAKUP I DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW W 2018 R.

Nr sprawy 45/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-12-04

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: procedura zakończona;


USŁUGI STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAW AWARYJNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES KONSERWACJI ORAZ WYKONANIE PÓŁROCZNYCH I ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW, ZAINSTALOWANYCH W KOMPLEKSACH I OBIEKTACH WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W GARNIZONACH ELBLĄG, BRANIEWO, BARTOSZYCE I MORĄG

Nr sprawy 44/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-12-15

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: procedura zakończona;


ZAKUP I DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN W 2018 R.

Nr sprawy 43/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-12-04

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: procedura zakończona;


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO I KOKSU PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

Nr sprawy 42/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-11-29

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: procedura zakończona;


USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2018 ROKU DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW RON Z JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 21 WOG

Nr sprawy 41/SZP/US/2017

Data ogłoszenia: 2017-11-17

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: po terminie składania ofert


Nr sprawy 40/SZP/OiB/2017

Data ogłoszenia: 2017-11-27

Sprawa z rodzaju: usługa

Status sprawy: procedura zakończona;


USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH ORAZ TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH UTWARDZONYCH I TERENÓW ZIELENI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGU.

Nr sprawy 24/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-08-18

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: procedura zakończona;


 

DOSTAWA MEBLI NA WYPOSAŻENIE STANOWISKA DOWODZENIA.

Nr sprawy 39/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-10-20

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: procedura zakończona;


DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO - ŚRODKI TRWAŁE NA RZECZ 21 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ELBLAGU.

Nr sprawy 38/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-10-20

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: procedura zakończona;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU

Nr sprawy 35/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-10-05

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane;

Status sprawy: procedura zakończona;


KONSERWACJA I BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW

Nr sprawy 34/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-10-05

Sprawa z rodzaju: ROBOTY BUDOWLANE;

Status sprawy: procedura zakończona;


REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU NR 7 PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ W ELBLĄGU

Nr sprawy 33/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-09-26

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane;

Status sprawy: zakończona procedura;


KONSERWACJA I NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI W OKRESIE 36 MIESIĘCY

Nr sprawy 32/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-09-28

Sprawa z rodzaju: usługi;

Status sprawy: zakończona procedura;


DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO SPRZĘTU BIUROWEGO W 2017 R.

Nr sprawy 31/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-09-27

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: procedura zakończona;


DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH W 2017 R. REALIZOWANA NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ

Nr sprawy 30/SZP/RAM/2017

Data ogłoszenia: 2017-09-12

Sprawa z rodzaju: dostawy

Status sprawy: procedura zakończona;

 


DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO - ŚRODKI TRWAŁE NA RZECZ 21 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ELBLĄGU W 2017 R.

Nr sprawy 29/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-08-30

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: po terminie składania ofert


 ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ELBLĄGU

Nr sprawy 28/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-08-04

Sprawa z rodzaju: ROBOTY BUDOWLANE

Status sprawy: procedura zakończona;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU

Nr sprawy 27/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-08-04

Sprawa z rodzaju: ROBOTY BUDOWLANE

Status sprawy: po terminie składania ofert;


ZAKUP I DOSTAWA SZAF METALOWYCH (SEJFÓW) I SKRZYŃ EWAKUACYJNYCH DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH ORAZ NISZCZAREK DO DOKUMENTÓW I GILOTYNY DO CIĘCIA PAPIERU W 2017 R.

Nr sprawy 26/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-08-30

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: po terminie składania ofert


 UTWARDZENIE PLACU MAGAZYNOWEGO PRZY BUDYNKU NR 40 W MORĄGU.

Nr sprawy 25/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-08-10

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura;


KONSERWACJA I OBSŁUGA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W OKRESIE 36 MIESIĘCY.

Nr sprawy 23/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-08-04

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończona procedura;


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO I KOKSU PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWEGO W II PÓŁROCZU 2017 R.

Nr sprawy 22/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-06-29

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończona procedura;


REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W  ELBLĄGU I BARTOSZYCACH

Nr sprawy 20/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-05-25

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura


KONSERWACJA OBIEKTÓW SZKOLENIOWYCH GARNIZONU BRANIEWO:

- STRZELNICA GARNIZONOWA TYPU A W BRANIEWIE,

- STRZELNICA PISTOLETOWA W BRANIEWIE

Nr sprawy 19/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura;


REMONT BUDYNKU NR 1/326 W BARTOSZYCACH

Nr sprawy 18/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-05-29

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W  ELBLĄGU I MORĄGU

Nr sprawy 17/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-05-22

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura;


DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH W 2017 R.

Nr sprawy 16/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-04-24

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończona procedura;


REMONT POMIESZCZEŃ WARTOWNI B-2/1131 I B-5/1132 W BRANIEWIE

Nr sprawy 15/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-04-14

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura;


REMONT BUDYNKU NR 1/326 W BARTOSZYCACH

Nr sprawy 14/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-04-13

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura;


DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH W 2017 R.

Nr sprawy 13/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-04-21

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończona procedura;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W BRANIEWIE

Nr sprawy 12/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-04-26

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura;


DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH W 2017 R. REALIZOWANA NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ

Nr sprawy 11/SZP/RAM/2017

Data ogłoszenia: 2017-04-24

Sprawa z rodzaju: dostawy

Status sprawy: zakończona procedura


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ELBLĄGU

Nr sprawy 10/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-03-10

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W MORĄGU

Nr sprawy 9/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-03-16

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończona procedura


 

WYKONANIE USŁUG WYNAJMU AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ, W CELU PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA  ZAOPATRZENIU 21 WOG W ELBLĄGU.

Nr sprawy 8/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-02-20

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończona procedura


USŁUGA CZYSZCZENIA SEPARATORÓW I ODTŁUSZCZOWNIKÓW W 2017 R.

Nr sprawy 7/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-03-02

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończona procedura


DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH W 2017 R.

Nr sprawy 6/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-03-08

Sprawa z rodzaju: dostawy

Status sprawy: zakończona procedura


DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH W 2017 R.

Nr sprawy 5/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-02-24

Sprawa z rodzaju: dostawy

Status sprawy: zakończona procedura


ZAKUP I DOSTAWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW NA RZECZ 21 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W 2017 R.

Nr sprawy 2/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-01-27

Sprawa z rodzaju: dostawy

Status sprawy: zakończona  procedura


KOMPLEKSOWE NAPRAWY POJAZDÓW W 2017 ROKU

Nr sprawy 1/SZP/2017

Data ogłoszenia: 2017-01-16

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończona procedura


WYKONANIE USŁUG WYNAJMU AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ, W CELU PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 21 WOG W ELBLAGU

Nr sprawy 48/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2017-01-09

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończona procedura


USŁUGI STAŁEJ KONSERWACJI I NAPRAW AWARYJNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES KONSERWACJI ORAZ WYKONANIE PÓŁROCZNYCH I ROCZNYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH DO OCHRONY OBIEKTÓW, ZAINSTALOWANYCH W KOMPLEKSACH I OBIEKTACH WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W GARNIZONACH ELBLĄG, BRANIEWO, BARTOSZYCE I MORĄG

Nr sprawy 45/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2017-01-05

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończona  procedura


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych