BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Przetargi 2016

 ZAKUP I DOSTAWY MIĘSA I WĘDLIN W 2017 R.

Nr sprawy 44/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-11-16

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończone procedury;


 

ZAKUP I DOSTAWY WARZYW I OWOCÓW W 2017 R.

Nr sprawy 43/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-11-17

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończone procedury;


ZAKUP I DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH W 2017 R.

Nr sprawy 42/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-11-15

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończone procedury;


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO I KOKSU PRZEMYSŁOWO - OPAŁOWEGO W I PÓŁROCZU   2017 R.

Nr sprawy 41/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-12-07

Sprawa z rodzaju: dostawy

Status sprawy: zakończone procedury;


USŁUGI WYWOZU I SKŁADOWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ORAZ WYWOZU I UTYLIZACJI NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W 2017 R.

Nr sprawy 40/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-11-18

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończone procedury;


 

ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRANIEWIE, MORĄGU I BARTOSZYCACH

Nr sprawy 39/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-10-28

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończone procedury;


 

USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W 2017 ROKU DLA ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA Z JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 21 WOG

Nr sprawy 38/SZP/US/2016

Data ogłoszenia: 2016-10-31

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończone procedury;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ELBLĄGU

Nr sprawy 37/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-10-28

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończone procedury;ZAKUP I DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH W 2017 R.

Nr sprawy 36/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-11-16

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończone procedury;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W BARTOSZYCACH

Nr sprawy 35/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-10-03

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończone procedury;


 

ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU, BRANIEWIE, MORĄGU

Nr sprawy 34/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-09-28

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończone procedury;


 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH W 2016 R. REALIZOWANA NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ

Nr sprawy 33/SZP/RAM/2016

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończone procedury;


 

ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU, MORĄGU i BARTOSZYCACH

Nr sprawy 32/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-27

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończone procedury;


USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ORAZ NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM SYSTEMÓW ALARMOWYCH Z LOKALNYCH CENTRÓW NADZORU W KOMPLEKSACH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH W ELBLĄGU, CHRUŚCIELU, BRANIEWIE, BARTOSZYCACH I MORĄGU ŚWIADCZONA PRZEZ SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE

Nr sprawy 31/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-26

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończone procedury;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU i BARTOSZYCACH

Nr sprawy 30/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-26

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

 

Status sprawy: zakończone procedury;


DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH DO SPRZĘTU BIUROWEGO W ROKU 2016

Nr sprawy 29/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-18

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończone procedury;


 

USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ, TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH (DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW - PŁASZCZYZN UTWARDZONYCH, WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH) I TERENÓW ZIELENI

Nr sprawy 28/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-18

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończone procedury;


 

REALIZACJA URZĄDZANIA LASU W 2016 R. - JW 2980 M. BRANIEWO

Nr sprawy 27/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-13

Sprawa z rodzaju: usługi

Status sprawy: zakończone procedury;


 

KONSERWACJA I BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W GARNIZONACH: ELBLĄG, BRANIEWO, MORĄG, BARTOSZYCE

Nr sprawy 25/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-20

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończone procedury;


 

ROBOTY BUDOWLANE W ELBLĄGU

Nr sprawy 26/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-13

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

Status sprawy: zakończone procedury;


ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO NA WYPOSAŻENIE KUCHNI W 2016 R.

Nr sprawy 24/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-08

Sprawa z rodzaju: dostawa

 

Status sprawy: zakończone procedury;


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA OBIEKTÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I BARTOSZYCACH

Nr sprawy 23/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-08

Sprawa z rodzaju: usługi

 

Status sprawy: zakończone procedury;


 

ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU

Nr sprawy 22/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-07-08

Sprawa z rodzaju: roboty budowlane

 

Status sprawy: zakończone procedury;


NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH W OKRESIE 36 MIESIĘCY

Nr sprawy 21/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-06-17

Sprawa z rodzaju: usługa

 

Status sprawy: zakończone procedury;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I MORĄGU

Nr sprawy 20/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-06-15

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;


DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH W 2016 R.

Nr sprawy 19/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-06-09

Sprawa z rodzaju: dostawa

 

Status sprawy: zakończone procedury;

 


DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO I KOKSU PRZEMYSŁOWO-OPAŁOWEGO W II PÓŁROCZU 2016 ROKU

Nr sprawy 18/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-06-06

Sprawa z rodzaju: dostawa

 

Status sprawy: zakończone procedury;


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W MORĄGU I BARTOSZYCACH

Nr sprawy 17/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-05-31

Sprawa z rodzaju: usługa

 

Status sprawy: zakończone procedury;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I BARTOSZYCACH

Nr sprawy 16/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-05-25

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;

 


 

ROBOTY BUDOWLANE W GARNIZONIE BRANIEWO

Nr sprawy 15/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-05-25

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;


ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I MORĄGU

Nr sprawy 14/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-05-18

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;

 


NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH W OKRESIE 36 MIESIĘCY

Nr sprawy 13/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-05-25

Sprawa z rodzaju: usługa

 

Status sprawy: zakończone  procedury;

 


 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA OBIEKTÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W MORĄGU I BARTOSZYCACH

Nr sprawy 12/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-15

Sprawa z rodzaju: usługa

 

Status sprawy: zakończone  procedury;

 


 

ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I MORĄGU

Nr sprawy 11/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-15

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;


 

REMONT I NAPRAWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W MORĄGU I BARTOSZYCACH

Nr sprawy 10/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-15

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;


 

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO NA WYPOSAŻENIE KUCHNI W 2016 R.

Nr sprawy 9/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-15

Sprawa z rodzaju: dostawa

 

Status sprawy: zkończone procedury;

 


 

REMONT I NAPRAWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU, BRANIEWIE I BARTOSZYCACH

Nr sprawy 8/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-15

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;

 


REALIZACJA URZADZANIA LASU W 2016 R.

Nr sprawy 7/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-15

Sprawa z rodzaju: usługa

 

Status sprawy: zakończone procedury;


 

REMONT I NAPRAWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W ELBLĄGU I MORĄGU

Nr sprawy 6/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-01

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy:zakończone procedury;


 

REMONT I NAPRAWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W BRANIEWIE

Nr sprawy 5/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-04-01

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;

 


 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH W 2016 R. REALIZOWANA NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ

Nr sprawy 4/SZP/RAM/2016

Data ogłoszenia: 2016-05-06

Sprawa z rodzaju: dostawa

 

Status sprawy: zakończone procedury;


 

NAPRAWA BUDYNKU NR 88 PRZY UL. SIKORSKIEGO W BRANIEWIE

Nr sprawy 3/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-02-15

Sprawa z rodzaju: robota budowlana

 

Status sprawy: zakończone procedury;


 DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W 2016 R.

Nr sprawy 2/SZP/2016

Data ogłoszenia: 2016-02-29

Sprawa z rodzaju: dostawa

Status sprawy: zakończone procedury;


ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY ORAZ AKCESORIÓW GOSPODARCZYCH NA RZECZ 21 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ELBLAGU W 2016 R.

Nr sprawy 57/SZP/2015

Data ogłoszenia: 2016-01-08

Sprawa z rodzaju: dostawa

 

Status sprawy: zakończone procedury

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych