BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

Tradycja i symbole

21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

I.        TRADYCJE I SYMBOLIKA

Formowanie 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego rozpoczęto na początku 2012 r., w ramach II etapu tworzenia wojskowych oddziałów gospodarczych.

Podstawę do sformowania 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu stanowił rozkaz Nr Pf 46/Org. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z 16 lutego 2012 roku. W dniu 18 grudnia 2012 r. 21 WOG przeszedł w podporzadkowanie 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Na miejsce formowania oddziału wyznaczono koszary wybudowane w 1938 r., zajmowane do 31.12.2012 r. przez 16 batalion zaopatrzenia.

W latach wcześniejszych, w kompleksie koszarowym przejętym przez 21 WOG stacjonowały m.in.: 20 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej, 4 Pułk Czołgów Ciężkich, 42 Kompania Samochodowa, 5 Batalion Szkolny Czołgów, 1 Warszawski Pułk Czołgów Średnich im. Bohaterów Westerplatte, 100 Pułk Zmechanizowany, 14 Brygada Zmechanizowana, 61 Kompania Przeciwchemiczna, 13 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, 16 Batalion Medyczny, 16 Kompania Chemiczna.

Na docelowe miejsce stacjonowania 21. WOG wskazany został obiekt koszarowy Nr 1317 mieszczący się przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 15, w Elblągu.

 

II.      ŚWIĘTO

Zgodnie z Decyzją Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy obchodzi swoje święto w dniu 29 czerwca.


 

III.    ODZNAKA PAMIĄTKOWA

Decyzją Nr 334/MON z dnia 7 sierpnia 2014 r. w Minister Obrony Narodowej wprowadził do użytku odznakę pamiątkowa dla 21 WOG, które barwami nawiązują do tradycji i symboliki 16 Batalionu Zaopatrzenia.

Odznaka 21 WOG jest wykonana na planie krzyża maltańskiego, nałożonego u góry na półwieniec zębaty, na dole na półwieniec laurowy. Ramiona krzyża pokryte są emalią koloru błękitnego i amarantowego z czarnym obrzeżem. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest liczba „21” - numer WOG-u, na dolnym, lewym i prawym ramieniu litery „WOG” - skrót nazwy Oddziału. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się skrzyżowany kłos i miecz. Barwy nawiązują do historycznych barw służby intendentury Wojska Polskiego oraz
16 Batalionu Zaopatrzenia, na bazie którego sformowano 21 WOG, a symbole do charakteru wykonywanych zadań. W centralnym miejscu krzyża umieszczony jest herb Elbląga - miejsca stacjonowania jednostki wojskowej.

 

IV.   OZNAKA ROZPOZNAWCZA

Decyzją Nr 334/MON z dnia 7 sierpnia 2014 r. w Minister Obrony Narodowej wprowadził do użytku oznaki rozpoznawcze dla 21 WOG, które barwami nawiązują do tradycji i symboliki 16 Batalionu Zaopatrzenia.

Oznaka rozpoznawcza w kształcie tarczy hiszpańskiej podzielonej z lewa w skos. W części górnej, na czerwonym tle żółta krata z białym krzyżem, elementy herbu Elbląga, symbol związków 21 WOG z miastem. W części dolnej tarczy, na niebieskim tle cyfra „21”, numer oddziału gospodarczego.

Wariant oznaki rozpoznawczej na mundur polowy wykonany w sposób zapewniający właściwy kamuflaż. W górnej części tarczy, na szarym tle czarna krata i krzyż. Część dolna tarczy w kolorze khaki z cyfrą „21” w kolorze szarym.

                            

V.     SALA TRADYCJI

Z uwagi na przeniesienie 21 WOG w nowe, docelowe miejsce dyslokacji oraz brak pomieszczeń lokalowych w nowym obiekcie koszarowym funkcjonowanie Sali Tradycji zostaje zawieszone od 08.04.2016 r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych