BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Kontakt

21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

82-300 Elbląg

ul. Kwiatkowskiego 15

tel/fax 261 31 33 04

e-mail: 21wog@ron.mil.pl

 

 

Komendant 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

płk Krzysztof KLIN

tel. 261 31 30 01

fax 261 31 33 04, 261 31 33 05

 

 

Zastępca Komendanta 21 WOG

ppłk Sylwester TROJSZCZAK

tel. 261 31 30 02

fax 261 31 33 04, 261 31 33 05

 

 

Główny Księgowy - Szef Finansów

ppłk Damian OPASIK

tel. 261 31 30 17

fax 261 31 33 04, 261 31 33 05

 

 

Szef Logistyki

ppłk Paweł KOSZYKOWSKI

tel. 261 31 30 06

fax 261 31 33 04, 261 31 33 05

 

 

Szef Wydziału Administracyjnego

mjr Waldemar KWIDZIŃSKI

tel. 261 31 30 04

fax 261 31 33 04, 261 31 33 05

 

 

Kierownik Infrastruktury

Wojciech KUŹBA

tel. 261 31 28 50

fax 261 31 33 04, 261 31 33 05

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych