BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu.

 Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  •  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  •  Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej;
  •  Decyzja nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych