BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Przybycie żołnierza do 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
11.07.2018
Przywitanie Pani kpt. Grażyny Czarneckiej.

Z dniem 02.07.2018 r. rozpoczęła służbę wojskową w 21 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Pani kpt. Grażyna CZERNECKA.

Komendant 21 WOG płk Krzysztof KLIN przedstawił przybyłego oficera podczas zbiorki żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej 21 WOG.

Pani Kapitan pełniła wcześniej służbę wojskową w Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych