BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Przybycie żołnierza.
07.06.2018
Uroczyste przywitanie Szefa Wydziału Materiałowego Logistyki 21 WOG.

W dniu 06.06.2018 r. na zbiórce stanu osobowego żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej Komendant 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Krzysztof KLIN przedstawił wyznaczonego na stanowisko Szefa Wydziału Materiałowego Logistyki 21 WOG - mjr Macieja ŻYTELEWSKIEGO. Oficer wcześniej pełnił służbę wojskową
w 16 Żuławskim Batalionie Remontowym na stanowisku Szefa S-4.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych