BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Zakończenie pracy w 21 WOG-u.
05.06.2018
Uroczyste podziękowanie za pracę w 21 WOG-u

W dniu 25.05.2018 r. Zastępca Komendanta 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ppłk Sylwester TROJSZCZAK w obecności żołnierzy oraz pracowników resortu Obrony Narodowej pożegnał kończącego służbę w 21 WOG Podoficera - Specjalistę Służby Mundurowej st. chor. szt. Rafała ŁATĘ. Podoficer dalszą służbę wojskową pełnić będzie w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Uroczyście pożegnano również Starszego Referenta w Służbie Środków Bojowych Panią Halinę KAPEROWSKĄ, która postanowiła zakończyć pracę zawodową i przejść na emeryturę.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych