BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Nowy Komendant 21 WOG.
28.12.2017
Zmiany kadrowe.

Nowy Komendant 21 WOG

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Komendzie 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta 21 WOG.

Uroczystości przewodniczył bezpośredni przełożony 21 WOG, Komendanta
2 Regionalnej Bazy Logistycznej - płk Dariusz STRÓŻEWSKI.

Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu
na stanowisko i mianowaniu ppłk Krzysztofa KLINA do stopnia pułkownika, Komendant 2 RBLog przedstawił sylwetkę i przebieg służby zawodowej nowego Komendanta
21 WOG.

Protokół przekazania obowiązków podpisali cz.p.o. Komendanta ppłk Sylwester TROJSZCZAK oraz obejmujący stanowisko Komendanta 21 WOG
- płk Krzysztof KLIN. Po złożeniu meldunków o zdaniu i objęciu stanowiska oficerowie złożyli podpisy pod okolicznościowym wpisem w księdze pamiątkowej.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości a wśród nich m.in.: Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód gen. bryg. dr Krzysztof MOTACKI, Prezydent Miasta Elbląg - Witold WRÓBLEWSKI.

W uroczystości licznie wzięli udział dowódcy, komendanci, szefowie,
kierownicy jednostek i instytucji wojskowych z rejonu odpowiedzialności 21 WOG i ściśle współpracujących, na co dzień z 21 WOG oraz żołnierze i pracownicy resortu ON 21 WOG.

Zaproszenia na uroczystość przyjęli również przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Elbląg, stowarzyszeń i fundacji współpracujących z oddziałem.
Pułkownik Krzysztof KLIN został drugim w historii Komendantem 21 WOG.

 

 Zdjęcia: M. Mówiński

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych