BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Spotkanie Mężów Zaufania w 21 WOG.
04.10.2017
Uczestnicy spotkania Zgromadzenia Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych IWsp SZ w Elblągu.

 

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy był miejscem kolejnego zgromadzenia Mężów Zaufania korpusu Podoficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Obradom zgromadzenia przewodniczył st. chor. Roger ARBAT - Dziekan Korpusu Podoficerów Zawodowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Na wstępie, uczestnicy zgromadzenia zapoznani zostali z bieżącą działalnością Kolegium Podoficerów Wojska Polskiego.

W trakcie obrad omawiano m.in.: przepisy prawa regulujących tok i warunki służby wojskowej żołnierzy, założenia projektów zmian w systemie szkolenia podoficerów zawodowych oraz sprawy kadrowe korpusu, w tym dotyczące wzrostu braków podoficerów zawodowych na stanowiskach specjalistycznych.

Z uczestnikami obrad spotkał się cz.p.o. Komendanta 21 WOG - ppłk Sylwester TROJSZCZAK.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych