BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Pomoc w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
27.09.2017
Zorganizowanie wycieczki turystyczno - poznawczej.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy realizując „Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2017 r.” udostępnił swój autokar Elbląskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” w zorganizowaniu wycieczki turystyczno-poznawczej do Szymbarka dla podopiecznych stowarzyszenia.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych