BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Zakończenie służby w 21 Wojskowym Oddziale Gospodarczym
29.09.2017
Pożegnanie Szefa Logityki.

W dniu 29 września 2017 r. w obecności Komendanta 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, licznego grona żołnierzy oraz pracowników zakończył pełnienie służby na stanowisku Szefa Logistyki 21 WOG ppłk Krzysztof ŻEBROWSKI.

Oficer rozpoczął służbę wojskową 16 września 1978 r., jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Karierę żołnierza zawodowego ppłk Krzysztof ŻEBOWSKI rozpoczął
w 13 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Elblągu na stanowisku dowódcy plutonu ogniowego.

Na stanowisko Szefa Logistyki 21 WOG został wyznaczony 3 listopada
2014 r., ze stanowiska Zastępcy Szefa Wydziału Technicznego 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Rozkazem personalnym, do czasu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
i przeniesienia do rezerwy z dniem 31 stycznia 2018 r. oficer został skierowany
do dyspozycji Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych