BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Zmiany kadrowe.
30.10.2015
Kolejny awans.

Grono żołnierzy i pracowników wojska pożegnało w Sali Tradycji 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppor. Bartosza ROSINKE, młodszego oficera Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Oficera kończącego służbę w 21 WOG pożegnał Zastępca Komendanta - ppłk Sylwester TROJSZCZAK.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych