BIP
21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Aktualności
Ostatnie pożegnanie Pana Stefana KOCH
30.10.2015
Ostatnia droga.

W dniu 30 października 2015 r. żołnierze i pracownicy 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, delegacje jednostek wojskowych Garnizonu Elbląg, przedstawiciele środowiska byłych żołnierzy zawodowych, Państwowej Straży Pożarnej, znajomi i przyjaciele z asystą wojskową odprowadzili na wieczną wartę ś.p. Pana st. chor. rez. Stefana KOCH.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych